proces tvorby kostí

Osifikace

Co je osifikace a jak probíhá tento proces tvorby kostí

Co je osifikace a jak probíhá? Osifikace je proces tvorby kostí, během kterého se měkké tkáně postupně mineralizují a přeměňují na tvrdou kostní hmotu. Tento proces začíná již v prenatálním období a pokračuje po narození jedince až do dospělosti. Primární osifikace probíhá v embryonálním vývoji, kde se z chrupavky...